مختصری در مورد شرکت توسعه ارتباطات بازار شریف

ضرورت توجه به اقتصاد دانش بنیان

بی تردید دسترسی به اهدافی چون جایگاه برتر اقتصادی، رقابتمند شدن اقتصاد و رشد و توسعه پایدار و پرشتاب، در گرو توجه به اقتصاد دانش بنیان و ایجاد، توسعه و حفاظت از شرکتهای دانش بنیان است.

اقتصاد دانش بنیان، نظام اقتصادی است که در آن تولید و کاربرد دانش منشا اصلی ایجاد ثروت محسوب می‌شود.کارآیی این نظام اقتصادی مستلزم تعریف ساز و کارها و شناخت عوامل موثر بر تولید و به کارگیری دانش است که ارتباط این عوامل با یکدیگر، زمینه افزایش عملکرد سایر بخش ها نیز فراهم می‌شود.

خوشبختانه در سالهای اخیر با اعمال تحریمهای بین المللی شناسایی و توسعه ظرفیتهای داخلی برای تامین نیازهای تکنولوژیک کشور روند رو به رشد چشمگیری پیدا کرده است.حفظ روند رو به رشد فعلی و تحرک بخشی هر چه بیشتر به آن مستلزم درک شرایط محیطی اقتصاد نوین و توجه به ملزومات آن است: زیرا برنامه ریزی برای رشد و توسعه در اقتصاد دانش بنیان، بدون شناخت این محیط و شناسایی جایگاه کشور در آن و همچنین شناخت منابع جدید رشد و توسعه به هدف نخواهد رسید.

در این راستا بهره برداری از ظرفیتهای اصیل به وجود آمده، نشر داشته ها، شبکه سازی توانمندی های بالفعل، ارتقای ظرفیت فعلی شرکتهای دانش بنیان از طریق تضمین بازار و کاهش حاشیه های تولید و تمرکز بر دانش فنی و بومی از جمله اقدامات ضروری برای جهش اقتصادی است.

معرفی شرکت توسعه کسب و کار تابش :

شرکت توسعه کسب و کار تابش ، از شرکتهای ذیل موسسه توسعه کسب و کار پیشران است که با شعار ارتباط اثربخش و عملیاتی دانشگاه و صنعت، اقدام به شناسایی، ارزیابی و توانمندسازی شرکتهای دانش بنیان در صنایع هدف نموده است.

خلاصه ای از تجربیات تیم مدیریتی شرکت توسعه کسب و کار تابش:

 • مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
 • VCدانشگاه صنعتی شریف
 • مجتمع فناوری دانشگاه صنعتی شریف
 • پژوهشکده شهید رضایی
 • مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف
 • دفاتر مشترک خدمات فناوری دانشگاه صنعتی شریف
 • شرکتهای استارت آپ در حوزه های IT  و نفت

سند ماموریت

چشم انداز

توانمندترین کارگزاری توانمندسازی، بازاریابی و تجاری سازی محصولات دانش بنیان در کشور

ماموریت:

ایجاد شبکه ای اثربخش از عرضه و تقاضای فناوری و توسعه بازارهای داخلی و بین المللی

بیانیه ماموریت:

گروه تابش با شعار ارتباط تاثیرگذار دانشگاه و صنعت و در خدمت گرفتن علم و فناوری در راستای تامین نیازها و موانع صنایع کشور، با تکیه بر تجربیات اساتید دانشگاههای برتر و فعالین و خبرگان صنعت، بر مبنای نیازهای کلان جامعه و با هدف رسیدن به خودکفایی کشور در صنایع هدف اقدام به شناسایی، ارزیابی ، خدمت رسانی و توانمندسازی  شرکتهای دانش بنیان و فناورهای موردتایید می‌نماید و با ایجاد شبکه ای از عرضه فناوری و تقاضای صنعت، مسیر رسیدن به اقتصاد دانش بنیان را هموار میسازد.

بیانیه ارزش:

تابش در انجام ماموریت خود به ارزشهای زیر پایبند است:

 • ما نسبت به حمایت از شرکتهای دانش بنیان و فناورها متعهد هستیم.
 • ما به ذینفعان به عنوان ارزشمندترین سرمایه های سازمانی احترام میگذاریم و با رفتار و عملکرد درست اعتماد متقابل را تقویت میکنیم.
 • ما به نیازها و خلاء های تکنولوژیکی صنعت توجه کرده و بهترین راهکار و تکنولوژی برای آنها به کمک فناورهای صالح، ارائه میدهیم.
 • ما به حمایت و ارتقای طرحهای محصولات موافق با محیط زیست پایبندیم.
 • ما به مسئولیتهای اجتماعی خود در مقابل مردم و جامعه پایبندیم.