چشم انداز:

توانمندترین کارگزاری توانمندسازی، بازاریابی و تجاری سازی محصولات دانش بنیان در کشور

ماموریت:

ایجاد شبکه ای اثربخش از عرضه و تقاضای فناوری و توسعه بازارهای داخلی و بین المللی

بیانیه ماموریت:

گروه تابش با شعار ارتباط تاثیرگذار دانشگاه و صنعت و در خدمت گرفتن علم و فناوری در راستای تامین نیازها و موانع صنایع کشور، با تکیه بر تجربیات اساتید دانشگاههای برتر و فعالین و خبرگان صنعت، بر مبنای نیازهای کلان جامعه و با هدف رسیدن به خودکفایی کشور در صنایع هدف اقدام به شناسایی، ارزیابی ، خدمت رسانی و توانمندسازی  شرکتهای دانش بنیان و فناورهای موردتایید می‌نماید و با ایجاد شبکه ای از عرضه فناوری و تقاضای صنعت، مسیر رسیدن به اقتصاد دانش بنیان را هموار میسازد.

بیانیه ارزش:

تابش در انجام ماموریت خود به ارزشهای زیر پایبند است:

  • ما نسبت به حمایت از شرکتهای دانش بنیان و فناورها متعهد هستیم.
  • ما به ذینفعان به عنوان ارزشمندترین سرمایه های سازمانی احترام میگذاریم و با رفتار و عملکرد درست اعتماد متقابل را تقویت میکنیم.
  • ما به نیازها و خلاء های تکنولوژیکی صنعت توجه کرده و بهترین راهکار و تکنولوژی برای آنها به کمک فناورهای صالح، ارائه میدهیم.
  • ما به حمایت و ارتقای طرحهای محصولات موافق با محیط زیست پایبندیم.
  • ما به مسئولیتهای اجتماعی خود در مقابل مردم و جامعه پایبندیم.